A.F.T.M. van Ede

Annefrans doet onderzoek naar de implementatie van Population Health Management. Hiervoor is zij onder andere betrokken bij HealthKIC, die met behulp van het Kavelmodel regio’s ondersteunt in het anders inrichten van zorg en gezondheid voor een duurzaam gezonde regio. Haar doel is om de praktijk en theorie van deze ontwikkeling dichter bij elkaar te brengen.

a.f.t.m.van_ede@lumc.nl