Project

Dashboard ‘Kwetsbaarheid in beeld’ in de huisartsenpraktijk

Het project is ontstaan in covid-tijd. Praktijken signaleerden dat chronische patiënten en kwetsbare ouderen soms de huisartsenpraktijk meden uit angst voor covidbesmetting. Normaliter worden deze patiënten idealiter ieder kwartaal bij de huisartsenpraktijk uitgenodigd. Patiënten liepen de kans uit beeld te raken – met als bijkomend risico dat onderliggend lijden verslechtert.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen en de toenemende schaarste van de huisartsenvoorzieningen, is het voor praktijken van belang dat patiënten in het vizier blijven, én dat kwetsbare patiënten passende zorg ontvangen. Daarom heeft de Health Campus in samenwerking met Hadoks en Philips het initiatief genomen tot een digitaal dashboard.

Hoe werkt het dashboard? 

Om inzicht te geven in de kwetsbaarheid van patiënten, is er een stoplicht ontwikkeld dat in één oogopslag inzichtelijk maakt bij welke patiënten sprake is van verhoogde kwetsbaarheid.  

Overzichtelijkheid, zorg op maat en tijdswinst 

Het dashboard geeft handvatten om kwetsbare groepen patiënten snel op te sporen en zorg op maat te bieden. Zo hopen we verslechtering van hun gezondheidstoestand te voorkomen en de praktijk tijdswinst te bieden.  

Zoek

Samenwerkingen