Project

Gezond Meten

Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij staat het perspectief van de mens centraal en gaat uit dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Uit kwalitatieve onderzoeken blijkt dat het concept nog vrij onbekend is maar degene die het kennen enthousiast zijn. Er bestaat echter nog geen breed gedragen, valide, betrouwbaar en responsief meetinstrument om op objectieve wijze de effecten van het werken met brede gezondheidsbenaderingen te meten, ondanks diverse pogingen een dergelijk meetinstrument(artium) te ontwikkelen. Onder beleids-, zorg- en welzijnsprofessionals is er echter wel grote behoefte aan een dergelijk objectief meetinstrument.

In dit onderzoek wordt met een systematische, wetenschappelijke en participatieve aanpak een meetinstrument(arium) ontwikkeld voor het meten van een brede benadering van gezondheid voor volwassenen en mensen in kwetsbare situatie (hoog risicogroepen en lage sociaaleconomische status). Dit meetinstrument(arium) kan gebruikt worden op het niveau van het individu, een organisatie en samenwerkingsverband. Dit instrument wordt ingezet in experimentele settings om objectief de effecten van zorginterventies of beleidsmaatregelen met betrekking tot de brede benadering van gezondheid te bepalen en gekeken of het meetinstrument bruikbaar is in de praktijk.

Zoek

Samenwerkingen