Project

Healthy Heart

Een gezonde leefstijl is de beste manier om hart- en vaatziekten te voorkomen. Ondanks de inzet van diëtisten en anti-rookprogramma’s blijkt het lastig om blijvend van leefstijl te veranderen. In het Healthy Heart-project wordt onderzocht of een gestructureerde praktijkbegeleiding patiënten met een verhoogd risico op hartziekten en vaatziekten helpt gezonder te gaan leven.

Achtergrond: Gezondheidsrisico ongezonde leefstijl

Hart- en vaatziekten vormen een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Huisartsen zien steeds meer patiënten met blijvende schade aan hart- en bloedvaten. Om de kans op deze kwalen te verkleinen, willen veel huisartsen lokale leefstijlprogramma’s opzetten. Mensen in de risicogroep zouden zo dichtbij huis in groepsverband hun gezondheid kunnen verbeteren met hulp van een leefstijlcoach.

Aanpak ongezonde leefstijl

In het Healthy Heart-project onderzoeken we de effectiviteit van deze aanpak. Want helpt het leefstijlprogramma patiënten echt om hun leefstijl blijvend te veranderen? In Healthy Heart bestuderen we daarom de effectiviteit en succesfactoren van het leefstijlprogramma. Daarnaast kijken we hoe het programma het beste uitgevoerd kan worden. Uniek aan dit onderzoek is dat we ons richten op mensen zonder hart- en vaatziekten, maar die wel een verhoogd risico hebben. De meeste onderzoeken vinden plaats in een gecontroleerde setting bij mensen die al hart- en vaatziekten hebben ontwikkeld.

Uitkomsten onderzoek

De doelstelling van het project is om de gezondheidsverschillen tussen Haagse wijken te verkleinen. Aan de hand van ons onderzoek doen we suggesties voor verbetering die toegepast kunnen worden in het programma. Hierdoor kunnen huisartsen en andere (medische) professionals hun patiënten in de nabije toekomst nog beter begeleiden. Een gezonder Den Haag moet uiteindelijk als inspiratie en voorbeeld dienen voor de rest van Nederland.

Deelnemers

LUMC-Campus Den Haag en het LUMC werken in het onderzoek samen met huisartsen die zijn aangesloten bij de huisartsengroep Eerstelijns Zorggroep Haaglanden (ELZHA). In een periode van twee jaar onderzoeken we samen 1600 patiënten die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben. Alleen patiënten van de bij ELZHA aangesloten huisartspraktijken worden benaderd voor deelname aan het onderzoek.

Meer informatie

Meer weten over het project Healthy Heart? Neem dan contact op met Sanne Verkleij of Tobias Bonten, (huisarts-)onderzoekers bij LUMC-Campus Den Haag.

Zoek

Samenwerkingen