Project

Zorg als sociale investering

We weten dat armoede en een slechte gezondheid vaak samengaan, waardoor (gezondheids)ongelijkheid ontstaat. De vraag is, welke rol speelt beleid uit verschillende domeinen hierin? Dit onderzoek gaat over de mechanismen tussen de macro-level instituties van de verzorgingsstaat en micro-level gezondheidsuitkomsten.

De aanvliegroute van dit onderzoek om gezondheidsverschillen te verkleinen, is niet de zorgsector, maar juist de verzorgingsstaat als geheel met verschillende domeinen. Er wordt vaak veronderstelt dat lage sociaal-economische status een slechtere gezondheid tot gevolg heeft. Maar dit verband is niet per se rechtlijnig en wordt of kan worden beïnvloed door hulp van de overheid. Door middel van het maken van biografieën van mensen in bestaansonzekerheid, een vignette studie met beleidsprofessionals en een vergelijkende beleidsanalyse worden in dit onderzoek de verschillende lagen afgepeld – van burgers naar professionals naar instituties – om een dynamisch beeld te krijgen van de mechanismen tussen de macro-level instituties van de verzorgingsstaat en micro-level gezondheidsuitkomsten. Het doel is om aanknopingspunten in beleid te vinden waarmee we kunnen zorgen dat de hulp van de overheid de stapeling van problemen uit verschillende domeinen kan verhelpen, of zelfs voorkomen.  

Zoek

Samenwerkingen