Privacy statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor de website van de Health Campus Den Haag

Verwerkingsverantwoordelijke

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gevestigd aan Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de website van de Health Campus Den Haag. Via lumc-campusdenhaag@lumc.nl kunt u contact opnemen met de organisatie. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via privacy@lumc.nl.

Verwerkte gegevens

U bent verbonden aan de Health Campus Den Haag en staat ook vermeld op de website. Daarvoor moeten wij een aantal gegevens van u verwerken. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam, functietitel, emailadres, pasfoto van persoon.

Doeleinden en grondslag

LUMC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het delen van informatie over onze werkzaamheden en personeel van de Health Campus Den Haag.

LUMC verwerkt uw gegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden indien wij daarvoor een rechtmatige grondslag hebben. De grondslag op basis waarvan wij uw gegevens verwerken is toestemming en gerechtvaardigd belang.

Indien u besluit geen toestemming te willen geven, zijn hier geen nadelige gevolgen voor u aan verbonden. Deelname is volledig vrijwillig. Ook kunt u te allen tijde, zonder opgaaf van redenen en zonder nadelige gevolgen, uw toestemming intrekken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden indien dit nodig is voor hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met deze derden zullen wij altijd overeenkomsten afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Beveiliging

LUMC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd, of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@lumc.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LUMC gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

Onder de voorwaarden die de van toepassing zijnde wetgeving daarvoor stelt, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens, om overdracht van uw persoonsgegevens en kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Indien onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u daarnaast te allen tijde en zonder opgaaf van redenen het recht om deze toestemming in te trekken, zonder dat dit negatieve gevolgen voor u heeft. Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via lumc-campusdenhaag@lumc.nl. Meer informatie over uw privacy rechten kunt u lezen op www.lumc.nl/over-het-lumc/privacy. Mocht u nog verdere vragen hebben over de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@lumc.nl.

Zoek