Opleiding

Massive Open Online Courses: MOOCs

Steeds meer onderwijs wordt deels online aangeboden. Ook de Health Campus heeft verschillende courses die online worden aangeboden in zogenoemde MOOCs (Massive Open Online Courses). De gezondheidszorg heeft te maken met een vergrijzende bevolking, stijgende kosten van zorg, een gefragmenteerd zorgaanbod en de ontwikkeling van medische technologieën en IT-systemen. De beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zullen nieuwe competenties nodig hebben om deze uitdagingen in het huidige gezondheidszorgstelsel aan te gaan. Population Health Management (PHM) is een breed opgezet antwoord op de uitdagingen en heeft zich wereldwijd ontpopt tot een belangrijke strategie voor de gezondheidszorg.

De MOOCs, toegankelijk via de website van Coursera, gaan in op verschillende domeinen die binnen PHM met elkaar in verbinding staan om de gezondheidszorg te verbeteren. Domeinen die aan bod komen zijn onder andere: kwantitatieve gezondheidsdata verzamelen en analyseren, ontwikkelen van gezondheidsinterventies aan de hand van gezondheidsgedrag, in gesprek met bewoners en professionals over de behoefte van zorg en ondersteuning, beleidsvorming en alternatieve bekostigingsmodellen.

De beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zullen nieuwe competenties nodig hebben om deze uitdagingen in het huidige gezondheidszorgstelsel aan te gaan. Population Health Management (PHM) is een breed opgezet antwoord op de uitdagingen en heeft zich wereldwijd ontpopt tot een belangrijke strategie voor de gezondheidszorg. De MOOCs gaan in op verschillende domeinen die binnen PHM met elkaar in verbinding staan om de gezondheidszorg te verbeteren. Domeinen die aan bod komen zijn onder andere: kwantitatieve gezondheidsdata verzamelen en analyseren, ontwikkelen van gezondheidsinterventies aan de hand van gezondheidsgedrag, in gesprek met bewoners en professionals over de behoefte van zorg en ondersteuning, beleidsvorming en alternatieve bekostigingsmodellen.

Deze online courses zijn geschikt voor studenten en professionals. Met behulp van leervideo’s, opdrachten en feedback wordt verdieping aangebracht op de verschillende onderwerpen. De courses kunnen los van elkaar gevolgd worden, waardoor ze ook gebruikt kunnen worden als losse verdieping of als naslagwerk voor een specifieke leervraag of project.

Wil je meer weten over de MOOCs?

Ga naar de website van Coursera.

Of mail naar: master.PHM@lumc.nl

De Health Campus biedt onder de vlag van de Universiteit Leiden 9 verschillende courses aan:

  • Population Health: Fundamentals of Population Health Management
  • Population Health: Study Design
  • Population Health: Health & Health Behaviour
  • Population Health: Governance
  • Population Health: Responsible Data Analysis
  • Population Health: Predictive Analytics
  • Population Health: Syndemics
  • Population Health: Alternative Payment Models
  • Population Health: Panel Management Next Level

Zoek