Opleiding

Onderzoek van Onderwijs

Binnen Health Campus/PHEG zijn 3 coördinatoren Onderzoek naar Onderwijs (OvO) aangesteld, met als doel het bewerkstelligen van samenhang tussen alle onderzoeken naar onderwijs, te weten:
Nienke Boogaard (specialisme ouderengeneeskunde en Master Vitality and Ageing), Vera Nierkens (BA en MA geneeskunde) en Irene Slootweg (Huisartsgeneeskunde en Master Population Health Management).

Missie & Visie

Het doel van onderzoek naar onderwijs is het verschaffen van inzichten over hoe we de kwaliteit en kwantiteit van zorgprofessionals kunnen waarborgen, en wat hierbij helpt of juist belemmert. Dit doen wij doormiddel van de ontwikkeling en implementatie van innovatieve en evidence based onderwijsinterventies. Hiermee willen we een bijdrage leveren aan de missie en visie van PHEG en de Health Campus Den Haag. De afdeling PHEG draagt bij aan het bevorderen van gezondheid en de kwaliteit van zorg en het verbinden van professionals werkzaam in preventie en zorg (zie toelichting: Stand van de gezondheid in Nederland). De missie van de Health Campus Den Haag sluit hierbij aan door het verkleinen van gezondheidsverschillen en het hanteren van een duurzame benadering in het brede gezondheidsperspectief. Opleiding en onderwijs aan huidige en toekomstige zorgprofessionals werkzaam in de extramurale zorg is een belangrijke kerntaak van de afdeling. Hierbij gaat het niet om alleen om het verzorgen van hoogwaardig onderwijs aan (toekomstige) zorgprofessionals (kwaliteit), maar ook ervoor zorg dragen dat Nederland nu en in de toekomst de beschikking heeft over voldoende zorgprofessionals werkzaam in de extramurale zorg (kwantiteit; zie: Leren en werken in de zorg, vier scenario’s voor de hoog opgeleide zorgprofessional in 2023; SBOH, 2022).

Lopende onderzoeken huisartsopleiding en master PHM

1) Populatiegericht curriculum: Onderzoek Irene Slootweg, Jens Krol, Myrthe de Graaf, Abdullah Khawar.

ZonMW innovatie bij/nascholing obesitas Jeugd in de wijk met Jackeline Russ/Janneke Muyselaer en Lia van Alphen (onderwijskundige)

Implementatie Gezondheidsbevordering en Professioneel gedrag in Curriculum met Suzanne van Steijn en de leerlijnhouders huisartsopleiding

2) Duurzame zorg in huisartsopleiding: Onderzoek Eva Visser, Hedwig Vos, Evelyn Brakema, Marieke Adriaanse, Irene Slootweg

Landelijk project duurzame zorg in curriculum huisartsopleiding samen met Maartje Offerhaus, Nienke Boogaard, Evelyn Brakema en Eva Visser. Lees verder.

3) Innovatie wendbaar curriculum huisartsopleiding

Onderzoek Iris Meljes: 1) supervisie relatie tijdens disruptieve veranderingen, 2) boundary crossing tussen werkplek en onderwijsinstituut, 3) IPO op de werkplek en 4) zelfsturend leren van opleiders Lees Verder

Onderzoek Miami Al-Sabiry: Wat verstaan huisartsopleiders onder “een goede huisarts? Onderzoek in het kader van Professionele Identiteitsontwikkeling

Onderzoek Liesbeth Adelmeijer: Professionalisering van health professionals ten behoeve van transities in de zorg. Lees Verder

4) Onderzoeksagenda opstellen voor Huisartsopleiding Nederland en publiceren samen met Utrecht en AMC. Zie Irene Slootweg voor meer informatie

5) Het expliciteren en meten van Transformative Skills in Master PHM, samen met Floris Blankenstein, Paula Broersen, Mario de Jonge (ICLON) & Marc Bruijnzeels. Zie Irene Slootweg voor meer informatie

6) Onderzoek naar technische competentie: met Nijmegen/Rotterdam/Delft/Nell en Nienke Boogaard. Zie Irene Slootweg voor meer informatie

7) Talent in de HA-opleiding en SOG: onderzoek van Abdullah Khawar AMC

Zoek