Gezond en Gelukkig Den Haag

Preventiecoalitie Gezond en Gelukkig Den Haag Partijen (zorgverzekeraars, gemeente, GGD, zorgaanbieders, Health Campus) werken samen om – in een continue leer- en verbetercyclus -  te komen tot een duurzame andere aanpak van preventie in lage SES-wijken. Uitgangspunt hierbij is dat we aansluiten bij de leefwereld van inwoners in deze wijken en dat we met onze formele netwerken aansluiten bij aanwezige informele netwerken in de wijk. Roos van Lammeren, PhD van Jet Bussemaker, van de Health Campus is verantwoordelijk voor de proces- en effectevaluatie.

Sociaal Contract Moerwijk – Gezond en Gelukkig Den Haag

Het Sociaal Contract heeft als doel om samen, lerend en met lange termijn perspectief te (net)werken aan de doelen van Moerwijk. Vanuit inwoners en professionals in de wijk zijn twee concrete exemplarische vraagstukken hierbij als eerste naar voren gekomen: 1. Laagdrempelige ondersteuning bij een vraag op het gebied van mentale problemen. 2. Werk en nuttige invulling van de dag als beste medicijn. Roos van Lammeren evalueert dit proces.

Alliantie Gezondheid & Vitaliteit Den Haag Zuidwest – Gezond en Gelukkig Den Haag

Voor een viertal wijken (waaronder Moerwijk) wordt gemeentebreed een integraal programma opgezet, met als doel dat in 2040 bewoners van Zuidwest zich net zo gezond voelen, evenveel kansen hebben op een goede schoolopleiding, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden voelen, evenzeer deelnemen aan de arbeidsmarkt en evengoed wonen als een gemiddelde Hagenaar. Voor het onderdeel “Gezondheid & vitaliteit” is GGDH gevraagd inhoud te geven, waarbij Jet Bussemaker  voorzitter is geworden van deze deelalliantie voor Zuid-West. Projecten die hierin terugkomen zijn: Gezonde basisschool van de Toekomst, Sociaal contract Moerwijk, Krachtige basiszorg, Kansrijke start, Mentale gezondheid jongeren en Opschaling van de Preventiecoalitie.

Samenwerking Onderwijs en Gezondheid – Gezond en Gelukkig Den Haag

Start van “gezonde basisschool van de toekomst” (op basis van de aanpak ontwikkeld in Limburg) op 4 scholen, echter met een Haagse doorontwikkeling om  aan te sluiten op de totale veranderopgave van de betreffende basisscholen in de wijk. Dat wil zeggen dat we niet “gezondheid” voorop zetten, maar integraal kijken naar de ondersteuningsbehoefte van de scholen (‘ontzorgen’) en thema’s die spelen, zoals ouderparticipatie, taal e.a.

Subsidie Leer-kracht Preventie in de wijk – Gezond en Gelukkig Den Haag

Door deze toegekende subsidie gaat een onderwijsprogramma ontwikkeld worden door de LUMC-Campus Den Haag (huisartsen), De Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan –  samen met professionals uit de wijk, kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders. In dit nascholingsprogramma staat het samen leren in de praktijk centraal, waarbij de kracht van de doelgroep wordt benut en wordt aangesloten bij de kennis die de professionals al hebben. Het onderwijsprogramma wordt ontwikkeld in twee wijken, waaronder Moerwijk.

NWO subsidie – Gezond en Gelukkig Den Haag

Door het samenwerkingsnetwerk van GGDH heeft de LUMC Campus Den Haag een subsidie gekregen met als doel om twee wijken (waaronder Moerwijk) te versterken in het omgaan met syndemische kwetsbaarheid (de relatie en vaak ook stapeling van gezondheids- en sociale problemen). Dat zal gebeuren door de maatschappelijke veerkracht van lokale gemeenschappen te versterken; samen met bewoners en professionals wordt in co-creatie een methode ontwikkeld die die veerkracht versterkt en verduurzaamt.

Zoek