Actueel

Maak kennis met het Regioplan Haaglanden

februari 7, 2024
Nieuws

Regio Haaglanden heeft het regioplan gepubliceerd, met daarin belangrijke focus en afspraken om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft elke regio de opgave om een regiobeeld en een regioplan op te leveren.

Het regioplan Haaglanden is beschikbaar op: www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden. Het regiobeeld is eerder in 2023 opgeleverd en biedt een inkijk in de belangrijkste uitdagingen en knelpunten op zorg en welzijnsgebied in de regio. Dit regioplan is tot stand gekomen door grote inzet van verschillende partijen in de zorgkantoorregio Haaglanden. Hierbij zijn partijen vanuit de hele (zorg)keten betrokken. Gemeenten, verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars en netwerkorganisaties op het gebied van arbeid en zorg hebben een actieve bijdrage geleverd.

Vier actielijnen voor transformatie

De uitdagingen waar de zorgsector voor staat zijn groot. Het regioplan geeft een eerste aanzet om met elkaar in de keten, te werken aan betaalbare en toegankelijke zorg. Alleen als we samenwerken in de regio kunnen we de nodige transformaties realiseren.
In het regioplan lees je meer over de aanpak en de onderwerpen waarop we de transformaties focussen. We werken vanuit vier actielijnen:

  1. Preventief (positief) gezond leven
  2. Thuis ouder worden, in- door- en uitstroom in de keten (samen organiseren)
  3. Versterken mentale gezondheid en toegankelijkheid GGZ
  4. Naar een gezonde arbeidsmarkt

De komende periode werken we verder aan het opstellen van meetbare ambities, een werkagenda per actielijn en communicatie over het regioplan.

Kom meer te weten tijdens het informatieve webinar

Wil je meer weten van het regioplan? Dan nodigen we geïnteresseerden uit voor een webinar waarin je meer uitleg krijgt. Tijdens deze informatieve bijeenkomst wordt de inhoud van het Regioplan Haaglanden toegelicht. Het webinar vindt plaats op donderdag 29 februari van 12:00 tot 13:00 uur. Aanmelden kan via deze link.

Bij vragen of voor meer informatie helpt Reos graag. Contact opnemen kan via het e-mailadres info@reos.nl.

Zoek