Population Health Governance

Groeiende gezondheidsongelijkheid, stijgende zorgkosten, de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel zijn maar een paar voorbeelden van uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, in Nederland en daarbuiten. Deze vraagstukken vragen om antwoorden die voortkomen uit een interdisciplinaire aanpak. Daarom zijn het Instituut Bestuurskunde en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een intensieve samenwerking gestart rond Population Health Governance. Vanuit een interdisciplinair team van wetenschappers en clinici wordt deze samenwerking vormgegeven. Het verbinden van inzichten en perspectieven over leiderschap, governance en management met zorg vraagstukken staat binnen Population Health Governance centraal.

Groeiende gezondheidsongelijkheid, stijgende zorgkosten, de vergrijzing en het tekort aan zorgpersoneel zijn maar een paar voorbeelden van uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat, in Nederland en daarbuiten. Deze vraagstukken vragen om antwoorden die voortkomen uit een interdisciplinaire aanpak. Daarom zijn het Instituut Bestuurskunde en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een intensieve samenwerking gestart rond Population Health Governance. Vanuit een interdisciplinair team van wetenschappers en clinici wordt deze samenwerking vormgegeven. Het verbinden van inzichten en perspectieven over leiderschap, governance en management met zorg vraagstukken staat binnen Population Health Governance centraal.

1. Defining concepts of health systems

Er zijn verschillende manieren waarop het zorgstelsel ingericht kan worden. Het gebruiken van concepten zoals Value-based healthcare en Population Health Management gaat uit van een bepaalde manier van denken over de zorg en de inrichting daarvan, en heeft impact op organisaties en haar medewerkers.  Binnen deze lijn wordt dan ook gekeken naar wat verschillende concepten precies inhouden en wat deze concepten betekenen voor de organisatie van de zorg.

2.Bridging social and medical policy-approaches

Sociale vraagstukken zijn veelal verbonden aan gezondheidsvraagstukken, en vice versa. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen schulden en gezondheid. Dat betekent dat organisaties uit het sociaal domein, het openbaar bestuur en de zorg met elkaar moeten samenwerken. Deze verbinding staat binnen deze lijn centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verschillende betrokken organisaties elkaar vinden? En hoe kunnen we zorgen dat beleid deze verbinding faciliteert?

3.Leading adaptive healthcare

Als COVID-19 ons iets geleerd heeft, is dat het belang van het snel kunnen inspelen op nieuwe situaties en omstandigheden. Flexibel kunnen inspelen op wat nodig is op dit moment en op de lange termijn is daarmee één van de grote uitdagingen waar de zorg voor staat. Zowel op het niveau van het zorgstelsel, de zorgorganisatie en het niveau van de zorgprofessional wordt gekeken hoe je oog kan blijven houden en in kan blijven spelen op wat nodig is.

Benieuwd geworden? Op onze eigen website lees je meer over ons onderzoek en maak je kennis met ons team!

Zoek