Project

Duurzaamheidsonderwijs voor de huisartsenopleiding

De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis; de zorgsector draagt hier paradoxaal aan bij. Huisartsen van de toekomst worden hier nog onvoldoende in opgeleid. In dit onderwijsinnovatieproject met alle Nederlandse huisartsopleidingen, geleid vanuit het LUMC, onderzoeken we hoe evidence-based onderwijs over Planetary Health en duurzame zorg kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

De klimaatcrisis is ook een gezondheidscrisis, zo blijkt uit de IPCC rapporten en uit de jaarlijkse uitgaves van The Lancet Countdown. Opvallend genoeg worden (huis)artsen in opleiding anno 2022 nog weinig voorbereid op het leveren van klimaatgerelateerde en klimaatvriendelijke zorg. Klimaatgerelateerde zorg betreft de impact van het veranderende klimaat en de ecologische crisis op de gezondheid en welke ziektes we hierbij kunnen verwachten. Klimaatvriendelijke zorg gaat over de impact van de gezondheidszorg op het klimaat, biodiversiteit en ecosystemen en hoe we de schadelijke impact kunnen verkleinen. 

Het doel van dit project is om evidence-based onderwijs over duurzaamheid (Planetary Health) te ontwikkelen en implementeren in de huisartsopleidingen in Nederland. 

Middels een gecombineerd innovatie- en onderzoeksproject zal het onderwijs worden vormgegeven samen met de belangrijke stakeholders van de huisartsopleiding. Het onderzoek zal bestaan uit een scoping review van de literatuur, gevolgd door een Delphi studie naar de leerdoelen en onderzoek naar de behoeften van stakeholders rondom de AIOS en de AIOS zelf. Hiermee zal de wetenschappelijke basis voor het onderwijs worden gelegd. 

Zoek

Samenwerkingen