Project

Effecten meten van geboortezorgprogramma’s

Dit onderzoek is gericht op het evalueren van geboortezorgprogramma's op basis van landelijke zwangerschap- en geboortegegevens. De afgelopen jaren zijn verschillende geboortezorgprogramma's in Nederland ingevoerd om de uitkomsten rondom zwangerschap en bevalling te verbeteren. Door de toenemende beschikbaarheid van digitale gegevens is het mogelijk om de geboortezorgprogramma's op landelijke schaal te evalueren. 

De afgelopen 10 jaar zijn in Nederland verschillende veranderingen doorgevoerd om het sterftecijfer rondom geboorte naar beneden te brengen. Voorbeelden zijn kansrijke start (zie project Kansrijke start) en integrale geboortezorg (intensivering van de samenwerking tussen de 1e lijn verloskundige en 2e lijn klinische verloskundige/gynaecologen). Voor het meten van causale effecten op basis van geregistreerde zwangerschap- en geboortegegevens zijn verschillende methoden beschikbaar (bijvoorbeeld difference-in-difference en regression discontinuity design). Toch worden deze methoden nog weinig toegepast in beleidsevaluaties, terwijl het een snelle en adequate manier is om effecten in te schatten. In dit project zullen we de methodes gaan toepassen om effecten te meten van bijvoorbeeld de invoering van integrale geboortezorg.

Zoek

Samenwerkingen