Project

Emovere: herstel uit (onbegrepen) aanhoudende klachten

Een consortium bestaande uit negen publieke/private partners, waaronder een burgercollectief, onderzoeksinstituut, universiteit, eHealth partner, twee zorgverzekeraars en huisartspraktijken, gaan samenwerken aan een nieuw perspectief op de aanpak van SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten, tegenwoordig ook ALK genoemd: Aanhoudende Lichamelijke Klachten.

SOLK is een omvangrijk gezondheidsprobleem in Nederland. Er zijn meer dan twee miljoen mensen met chronische pijn en 40% van alle consulten bij huisartsen betreft SOLK. SOLK brengt hoge zorgkosten met zich mee (ruim 3,8 miljard euro in 2019) en een lagere kwaliteit van leven voor mensen. 

Ervaringsdeskundigen geven aan dat een nieuw perspectief op de aanpak van SOLK nodig is om mensen te helpen met herstel. Het gaat om een brede visie op ziekte en (positieve) gezondheid, waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, met specifieke aandacht voor de rol van (onbewust) verdrongen emoties op het ontstaan en in stand houden van SOLK. 

Centraal in dit project staan ontwikkeling en onderzoek van: 

  • Wijkgerichte bewustwordings-activiteiten met als basis het gedachtegoed van Stichting Emovere en Positieve Gezondheid 
  • Een bijscholing voor (zorg)professionals 
  • Een eHealth programma en een groepsinterventie met individuele elementen 
  • Population health management, een data gedreven aanpak gericht op mogelijkheden om patiëntkenmerken te relateren aan type interventies en behandeluitkomsten 

Het project is ontwikkeld als Citizen Science project en wordt geleid door ervaringsdeskundigen in drie wijken in Den Haag.  

Zoek