Project

Evaluatie Nationale Diabetes Challenge

Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is een wereldwijd groeiende chronische ziekte. Voldoende beweging verkleint de kans op het krijgen van DM2. Voor mensen die DM2 hebben, verkleint voldoende beweging de kans op negatieve gevolgen hiervan voor de gezondheid. De Nationale Diabetes Challenge is een beweeginterventie met als doel dat mensen met (een verhoogd risico op) DM2 in ongeveer 20 weken structureel meer gaan bewegen om zo hun kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren. In dit project zullen wij vanuit de LUMC-Campus Den Haag onderzoeken wat het effect is van de Nationale Diabetes Challenge op de gezondheid en op de zorgkosten van de deelnemers met (een verhoogd risico op) DM2.

De Nationale Diabetes Challenge (https://www.nationalediabeteschallenge.nl/ ) van de Bas van de Goor foundation is een beweeginterventie met als doel dat mensen met (een verhoogd risico op) DM2 in ongeveer 20 weken structureel meer gaan bewegen om zo hun kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren. Hiervoor worden op locaties door heel Nederland wandelprogramma’s opgezet, waarbij voor verschillende afstanden kan worden getraind (bijvoorbeeld voor 5, 10, 15 of 20 kilometer). Iedereen werkt toe naar de laatste Nationale Diabetes Challenge week waarin vier achtereenvolgende dagen gewandeld wordt en waarna de challenge op een feestelijke manier wordt afgesloten.  

Het is echter nog niet bekend of deze beweeginterventie ook daadwerkelijk kosteneffectief is vanuit maatschappelijk perspectief. Daarom zullen wij dit vanuit de LUMC-Health Campus Den Haag onderzoeken. 

Voor dit onderzoek worden mensen die meedoen met de Nationale Diabetes Challenge gevraagd om herhaaldelijk vragenlijsten in te vullen. Wanneer deelnemers hier toestemming voor geven, zullen wij de vragenlijst gegevens ook koppelen aan routine zorgdata. 

Dit onderzoek zal meer inzicht geven in wat voor effect de Nationale Diabetes Challenge heeft op de gezondheid en op de zorgkosten van deelnemers met (een verhoogd risico op) DM2. 

Zoek

Samenwerkingen