Project

Evaluatie van de cardiometabole preventiezorg met behulp van routine zorgdata en sociaal-economische data

In dit project wordt routinematig huisartsenzorgdata, gekoppeld aan sociale data van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gebruikt voor het onderzoeken van proactieve cardiometabole zorg.

Hart-en vaatziekten en type 2 diabetes zorgen voor een hoge ziektelast en (het voorkomen  van) complicaties zorgt in de eerstelijnspraktijk voor een grote zorgvraag. Het identificeren van hoog-risicogroepen voor het ontwikkelen van complicaties helpt mogelijk om passendere zorg te leveren. Bepaalde groepen uit de populatie kunnen baat hebben bij de ene behandeling, en de andere groep juist bij een andere aanpak. Dit onderzoek gebruikt routine zorgdata van huisartsen in de regio Haaglanden, gekoppeld aan sociale data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om te onderzoeken: 

  1. Sociale determinanten als risicofactor voor suboptimale ziekteregulatie bij diabetes en cardiovasculair risicomanagement.   
  1. Twee leefstijlinterventies in de regio Haaglanden 
    • bereiken we de hele doelgroep?
    • heeft deze het beoogde effect in de praktijk?

Zoek

Samenwerkingen