Project

FRESHAIR4Life

Non-communicable diseases (NCD's) zijn de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige sterfte en ziekte wereldwijd, waarbij vooral kwetsbare samenlevingen zijn aangedaan. Roken en luchtvervuiling behoren tot de twee grootste risicofactoren. Ondanks veel kennis over hoe we NCD’s kunnen voorkomen, blijkt de implementatie van preventiestrategieën vaak te mislukken. FRESHAIR4Life (FA4Life) wil de kloof tussen theorie en praktijk overbruggen door middel van het ontwikkelen en implementeren van FA4Life preventiepakketten, gericht op het verminderen van de blootstelling aan roken en luchtvervuiling onder adolescenten in kwetsbare samenlevingen.

Het FA4Life consortium bestaat uit 13 partners (o.a. universiteiten, ziekenhuizen en NGO’s) en wordt uitgevoerd in vijf landen: Griekenland, Kirgizië, Pakistan, Roemenië en Oeganda. Al deze landen kennen een hoge NCD-ziektelast, maar zijn qua context zeer verschillend. Dit biedt de mogelijkheid tot het extrapoleren van opgedane kennis en ontwikkelde tools naar andere settings wereldwijd.  

Het project zet in op dual capacity building, waarbij youth advocacy en professioneel leiderschap prioriteit hebben. Als eerste stap wordt een uitgebreide contextanalyse uitgevoerd, waarbij implementatiedeterminanten worden onderzocht. Hierna worden interventies gekozen en het FA4Life preventiepakket ontwikkeld. Dit pakket wordt vervolgens iteratief geïmplementeerd, geëvalueerd en waar nodig aangepast. Om duurzame impact te kunnen maken, wordt ingezet op het vergrote van lokale onderzoekscapaciteit, een innovatief communicatie- en disseminatieplan (inclusief social media campagne) en het creëren van een vrij toegankelijke FA4Life digitale implementatie toolbox. 

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Charlotte Hoffman – c.m.hoffman@lumc.nl