Project

Haags Transitie Project

The Hague CONCERT (Consortium Of Network CarE Redesign and Transition)

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de veranderingen van zorgprocessen tussen de huisartsen en ziekenhuizen in Den Haag. Teleconsultatie, meekijkconsulten en het beoordelen van verwijzingen zijn hiervan voorbeelden. Maar ook het geven van een ziekenhuisbehandeling thuis aan kwetsbare patiënten met een luchtweginfectie. Het algemene doel van deze onderzoeksgroep is de samenwerkingen tussen de zorgverleners te optimaliseren om zo de beste zorg voor de patiënt na te streven.

Het overkoepelende doel van het Haags CONCERT onderzoek is inzicht te krijgen in de gevolgen van reeds geïmplementeerde transitieprojecten in Den Haag; wat is het effect op consultatie- en verwijsvormen tussen de eerste en de tweede lijn, de gezondheidsuitkomst (ten minste behoud van huidige kwaliteit), de gemaakte zorgkosten en de ervaringen van de zorgprofessionals en de patiënten.

Samenwerkingen