Project

Hart voor vrouwen in Den Haag

Vrouwen met deze aandoeningen in de zwangerschap moeten daarom na de zwangerschap blijvend gecontroleerd worden op aanvullende risicofactoren op HVZ om op tijd het risico op HVZ te kunnen verlagen.

Voorkomen moet worden dat de vrouw pas in beeld komt als er schade aan hart, bloedvaten en/of nieren is opgetreden en er dus geen sprake meer is van preventie van HVZ. 
Dit project bestaat uit twee deelprojecten, namelijk een integraal zorg- en preventie aanbod voor vrouwen die gedurende de looptijd van het implementatieproject in beeld komen vanwege zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap en na hun bevalling deze integrale zorg en preventie aangeboden krijgen; en het opsporen van vrouwen die vanwege hun voorgeschiedenis in aanmerking komen voor een integraal zorg- en preventie aanbod.

Zoek

Samenwerkingen