Project

Hotspottersproject: een interdisciplinaire aanpak voor complexe gezondheidsproblemen

Leidt een persoonlijke, geintegreerde manier van zorg bij mensen met complexe gezondheidsproblemen tot een betere (beleefde) gezondheid, minder zorgkosten en betere patiëntervaring?

De zorg voor mensen met complexe gezondheidsproblemen is gefragmenteerd, wat het lastig maakt voor zowel patiënt als zorgverleners om de zorg goed af te stemmen.
Dit leidt vaak tot weinig effect van zorg en hoge zorgkosten. Deze patiënten hebben regelmatig een slechtere ervaring met de zorg, omdat het huidige zorgsysteem (nog) niet goed in staat is om aan hun behoeftes te voldoen.  

De complexe problemen van deze groep heeft een multidisciplaire aanpak nodig, vaak in samenwerking met sociaalmaatschappelijke zorg of GGZ. In deze studie willen we een zorgaanpak onderzoeken volgens de Triple Aim benadering: leidt een persoonlijke, geïntegreerde manier van zorg bij mensen met complexe gezondheidsproblemen tot een betere (beleefde) gezondheid, minder zorgkosten en een betere patiëntervaring?