Project

Huisartsenopleiding van de toekomst

In dit promotieonderzoek onderzoeken we belangrijke thema’s in het licht van de veranderingen in het huisartsenvak. Hiervoor maken we gebruik van een pilotproject van een nieuwe innovatieve huisartsenopleiding in het LUMC waarbij de leerbehoeften van AIOS centraal staan. Door middel van verschillende deelonderzoeken verkrijgen we inzicht in de supervisierelatie tijdens disruptieve veranderingen en intraprofessionele samenwerking tussen huisartsen in opleiding en medisch specialisten in opleiding.

Ook dragen we bij aan een beter begrip van boundary crossing tussen de werkplek en het onderwijsinstituut en het zelfsturend leren van huisartsopleiders. We zullen de inzichten uit dit onderzoek gebruiken om aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van het huisartsenonderwijs. 

Zoek

Samenwerkingen