Project

Implementatie van Population Health Management: Het Kavelmodel

Dit PhD project richt zich op de implementatie van PHM. Met andere woorden: Op welke manier kunnen we gezondheid het beste organiseren, financieren en monitoren. Door dit op verschillende manieren te onderzoeken, hopen we de praktijk te kunnen ondersteunen in de verandering van een focus op zorg naar een focus op gezondheid. De grote vraag is: Waar moeten we beginnen? Wat moet er eerst? Dit project richt zich op bestaande kennis door de literatuur te verkennen en door deze vragen te stellen aan experts. Daarnaast ondersteunt dit project de ontwikkeling van HealthKIC door samen in de praktijk te leren wat de beste aanpak is. Begin 2022 is HealthKIC actief in de regio’s Achterhoek en Ede.

Samenwerkingen