Project

INTENSE: Zorg op maat voor mensen met een te hoge bloeddruk

In Nederland heeft ongeveer 30% van de mensen tussen de 30-70 jaar een te hoge bloeddruk. Een te hoge bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten, zoals op een hartinfarct en een beroerte. Het is dus belangrijk om de bloeddruk onder controle te houden.

Het doel van dit project is om de zorg voor mensen met een hoge bloeddruk verder te verbeteren. Hierbij zal de meerwaarde van een expertteam geëvalueerd worden, bestaande uit verpleegkundig specialisten, kaderhuisartsen hart- en vaatziekten en vasculair internisten. Dit expertteam zal laagdrempelig alle vragen van deelnemende huisartspraktijken met betrekking tot cardiovasculair risicomanagement beantwoorden. Daarnaast krijgen deelnemende huisartspraktijken een toolbox met o.a. gesprekstechnieken, bloeddrukmeters en stappentellers, welke zij naar eigen inzicht kunnen gebruiken om zorg op maat te kunnen bieden aan patiënten met een te hoge bloeddruk. Binnen dit onderzoek willen wij de volgende vragen beantwoorden: 

  1. ‘Helpt deze aanpak (de beschikbaarheid van het expertteam in combinatie met de toolbox) de huisarts en praktijkondersteuner en verbetert dit de tevredenheid over de zorg?’ 
  2. ‘Leidt deze nieuwe manier van werken tot efficiëntere zorg en de juiste zorg op de juiste plek?’ 
  3. ‘Blijft bij mensen met een te hoge bloeddruk gedurende deze nieuwe benadering de bloeddruk hetzelfde of verbetert deze? 

Zoek

Samenwerkingen