Project

Kansrijke Start

Van conceptie tot tweejarige peuter: de ontwikkeling die kinderen in hun eerste 1000 dagen meemaken is essentieel voor de verdere levensontwikkeling en gezondheid. Op landelijk en regionaal niveau werken partijen uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten samen om kinderen te voorzien van een kansrijke start. Het ministerie van VWS heeft in september 2018 het landelijke actieprogramma Kansrijke Start gepresenteerd en in juni 2022 de vervolgaanpak. In de aanpak staat de hulpbehoefte van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie centraal.

Het RIVM volgt sinds 2019 in hoeverre activiteiten zijn opgezet, hoe de gezondheid van ouders en kinderen zich ontwikkelt en wat de ervaringen met het actieprogramma Kansrijke Start zijn. Vanuit de health campus Den Haag doen we aanvullend en verdiepend wetenschappelijk onderzoek binnen het promotie-onderzoek van Joyce en aanliggende projecten.

Zoek

Samenwerkingen