Project

Rookpreventie op VMBO-scholen

Beginnen met roken op jonge leeftijd leidt tot zwaarder en langer tabaksgebruik waardoor gezondheidsrisico’s toenemen.

Het hebben van een lagere sociaaleconomische positie (SEP), waaronder een lagere opleiding, is een van de belangrijkste voorspellers van roken. Daarnaast begint de meerderheid van de rokers tussen de 12-18 jaar, wat het belangrijk maakt om in een vroeg stadium in te grijpen. Tot nu is er een gebrek aan succesvolle preventie voor adolescenten en zijn rookpreventieprogramma’s minder effectief zijn voor adolescenten uit lagere SEP-groepen in vergelijking met hogere SEP-groepen. Het is daarom van groot belang om een succesvol preventieprogramma te ontwikkelen voor adolescenten met een lager opleidingsniveau.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een rookpreventieprogramma voor vmbo-scholen. Het programma zal gericht worden op zowel het niet beginnen met roken, als stoppen met roken van zowel sigaretten als e-sigaretten en andere nicotine bevattende middelen. Daarnaast is het belangrijk dat het programma gericht is op de belangrijkste determinanten van roken, met behulp van bewezen preventie strategieën die zijn afgestemd op de leeftijd en het opleidingsniveau. Eerst brengen we de huidige situatie in kaart door een literatuuronderzoek naar bestaande rookpreventieprogramma’s op middelbare scholen en interviews met leerlingen en docenten op VMBO-scholen. Vervolgens zal het programma ontwikkeld worden in co-creatie met leerlingen en docenten. Aansluitend zal het ontwikkelde programma geïmplementeerd en geëvalueerd worden.