Project

Screening the CITY

Nederland heeft momenteel drie bevolkingsonderzoeken (bvo's) naar kanker, die als doel hebben specifieke vormen van kanker in een vroeg stadium op te sporen. Dit zijn de bvo's naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Het is bekend dat een bvo alleen zinvol is wanneer er voldoende mensen daadwerkelijk deelnemen aan het screeningsonderzoek. Ondanks dat de opkomstcijfers in Nederland (nog) relatief hoog zijn, zien we dat deze over de afgelopen jaar steeds verder teruglopen. Daarbij zijn er nu al grote verschillen zichtbaar tussen verschillen regio’s en subgroepen in Nederland. Met name in de hoog stedelijke gebieden doen relatief weinig mensen mee, zo geldt dat ook voor de stad Den Haag.

Dit project onderzoekt welke karakteristieken samenhangen met deelnemers én niet-deelnemers aan de verschillende bvo’s. Onderzocht wordt of er bepaalde subgroepen zijn, die een verhoogd risico lijken te lopen op de specifieke kankers, maar desondanks geen gebruik maken van deze bvo’s. Onderling worden de bvo’s met elkaar vergeleken en gekeken wordt op welke manier de screeningsdeelname positief beïnvloed kan worden. In het bijzonder wordt de rol van de huisarts(voorziening) nader bekeken, dit omdat reeds bekend is dat de huisarts de opkomstcijfers positief kan beïnvloeden. Het overkoepelende doel is om met de verschillende inzichten die volgen uit dit project, een bijdrage te leveren aan de verdere optimalisatie van de huidige bvo’s.    

Zoek