Project

Sociale Buffers

Ernstige mentale stoornissen zijn een zeer grote last voor mensen die erdoor getroffen worden, hun familie en de maatschappij in zijn geheel. Wat interessant is, is dat niet alle individuen die symptomen vertonen ook daadwerkelijk daar veel last van hebben. Een van de factoren die dit zou kunnen verklaren is de aanwezigheid van beschermende sociale omgeving. Onderzoek heeft laten zien dat een beschermende sociale omgeving er zeer toe doet! In de context van mentale stoornissen kan het de impact daarvan verminderen en het stimuleert welzijn door weerbaarheid te promoten. Het onderzoek zal gericht zijn op een specifieke vorm van beschermende factoren die sociale buffers worden genoemd.

Sociale buffers zijn gedefinieerd als het beschermende effect van sociale relaties op de negatieve consequenties van risico en stress factoren. De gunstige effecten van sociale buffers op de mentale en fysieke welzijn zijn bekend, maar we weten erg weinig over deze effecten bij jongeren met ernstige mentale stoornissen. In ons onderzoek willen we dus graag weten wat de invloed is van sociale buffers op de ernst van mentale stoornissen.

Zoek

Samenwerkingen