Project

TEACHLIFE: Teachable moments in leefstijlverandering

Een gezonde leefstijl verlaagt het risico op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. Voor veel mensen is het echter moeilijk om hun leefstijl te veranderen. Toch zijn er momenten waarop mensen sneller geneigd zijn tot het veranderen van hun leefstijl, bijvoorbeeld na belangrijke levensgebeurtenissen of bij een confrontatie met een chronische ziekte. Deze momenten noemen wij ‘teachable moments’. Tijdens zo'n teachable moment staat iemand meer open voor leefstijladviezen. Daarom is het belangrijk dat teachable moments die zich voordoen in de gezondheidszorg goed worden benut, door het geven van gerichte leefstijladviezen op het juiste moment in de zorg.

Binnen het TEACHLIFE project focussen wij ons vooral op cardiovasculaire teachable moments: ziekenhuisopnames voor hart- en vaatziekten. Echter bestuderen wij soms ook andere levensgebeurtenissen, zoals de COVID-19 crisis of een zwangerschap.  

We bestuderen onder andere of patiënten na een ziekenhuisopname voor hart- en vaatziekte een potentieel teachable moment ervaren en of dit vervolgens leidt tot positieve gedragsverandering. Ook onderzoeken we welke psychosociale en contextuele factoren bepalend zijn voor het hebben van een teachable moment. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de rol van iemands identiteit, emoties, en risicoperceptie. Daarnaast onderzoeken wij hoe we binnen de cardiologie beter gebruik kunnen maken van het potentiële teachable moment van hart- en vaatpatiënten. Zo onderzoeken wij samen met patiënten en zorgprofessionals hoe, door wie, en wanneer leefstijladviezen moeten worden aangeboden, om zo het meest effect op een patiënt te hebben.  

Het begrijpen van potentiële teachable moments in de gezondheidszorg is belangrijk. Met de resultaten van het TEACHLIFE onderzoek kunnen wij een stap in de goede richting zetten naar gerichtere leefstijlcounseling die op het juiste moment en op de juiste manier kan worden ingezet. Dit zal op termijn bijdragen aan een lager risico op hart- en vaatziekten en andere chronische ziekten. 

Zoek

Samenwerkingen