Project

Vascular The Hague

In Den Haag en Nederland is sprake van grote gezondheidsverschillen tussen patiënten in verschillende wijken en tussen patiënten van verschillende afkomst en sociale status.

Het is daarom van belang om de zorg voor patiënten met hoog risico op hart- en vaatziekte (HVZ) beter te identificeren om passende zorg te geven op uitkomsten die er voor de patiënt en zorg(verlener) toe doen (quadruple aim) en dit meetbaar te verbeteren.

Met behulp van routinematig verkregen huisartsen-, ziekenhuis- en CBS data komen tot betere identificatie en risicostratificatie voor de preventie van HVZ. Specifieke groepen at risk identificeren voor bijvoorbeeld panelmanagement of risicopredictiemodellen om zo de verschillen in gezondheidsuitkomsten te verkleinen.

Zoek