Project

Virtuele Patient en Populatie (VIPP) dataset

In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre Agent-Based Modelling (ABM), Generative Adversarial Networks (GAN) en Variational Auto-Encoders (VAE) geschikte data science technieken zijn voor het genereren van privacy-bewarende synthetische patiënten en populatiegegevens die inwisselbaar zijn met de gegevenskenmerken van ELAN.

Zoek

Samenwerkingen