Project

Voedselomgeving in Den Haag

Een gezond eetpatroon is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl. Toch voldoen veel mensen, en met name kwetsbare groepen, niet aan de richtlijnen voor een gezond eetpatroon. Ongezonde voedselkeuzes kunnen het gevolg zijn van vele factoren, waaronder een minder gunstige voedselomgeving. Hiermee wordt bedoeld dat er bijvoorbeeld veel aanbod is van ongezond eten zoals fastfood, en dat er weinig gezonde en betaalbare opties beschikbaar zijn.

Het is daarom belangrijk om de voedselomgeving in kaart te brengen en te onderzoeken wat de invloed is van een gunstige of minder gunstige voedselomgeving op het eetpatroon en de gezondheid van mensen, met name mensen in een kwetsbare positie.

Dit doen we binnen verschillende projecten. Zo hebben wij onderzoek gedaan naar de voedselomgeving rondom scholen in Den Haag (zie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35462826/). Hiervoor brachten wij de voedselomgeving rond basisscholen in Den Haag in kaart en onderzochten we associaties tussen buurtachterstand, de voedselomgeving rondom scholen en overgewicht bij kinderen met behulp van geografische informatiesystemen (GIS). Uit de resultaten bleek dat rond de meeste basisscholen fastfood outlets aanwezig waren. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde fastfood outlet was 278 meter. De dichtheid van fastfoodrestaurants was hoger rond basisscholen in achterstandswijken. 

Ook hebben wij onderzoek gedaan naar de blootstelling aan fastfood restaurants, voedselonzekerheid en voedingskwaliteit in Haagse achterstandswijken (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33106199/_). De resultaten lieten onder andere zien dat voedselonzekerheid was geassocieerd met een minder gezond eetpatroon en dat de impact van voedselonzekerheid op het eetpatroon groter was wanneer er een fastfood restaurant dicht bij huis stond. 

De komende tijd zullen wij verder onderzoek doen naar de voedselomgeving. Dit zullen wij onder andere doen met behulp van de Neighborhood Discovery Tool. Dit is een app waarmee deelnemers hun (voedsel)omgeving in kaart kunnen brengen door o.a. het gebruik van foto’s. Hiermee zullen wij een onderzoek opzetten om belemmerende en bevorderende factoren in de Haagse voedselomgeving voor een gezond en duurzaam eetpatroon in kaart te brengen.  

Zoek

Samenwerkingen