Actueel

Promotie: Van het acute zorgdoolhof naar een acuut zorgnetwerk

november 10, 2022
Nieuws

Acute zorginstanties in Nederland zijn overbelast en dat zorgt voor grote problemen. Arts-onderzoeker Naomi Minderhout deed daarom de afgelopen jaren aan de Health Campus in Den Haag onderzoek naar hoe de acute zorg in Nederland op alle niveaus verbeterd kan worden, zodat deze zorg voor iedereen toegankelijk blijft. Woensdag 9 november verdedigt zij haar proefschrift.

Minderhout heeft samen met haar team van de Health Campus een start kunnen maken aan de wegwijzer om het acute zorgdoolhof te ontrafelen richting een overzichtelijk acute zorgnetwerk. De verschillende studies die de onderzoekers hebben gedaan leiden tot de algemene conclusie dat het toekomst bestendig maken van de acute zorg in Nederland een aanpak vereist van het hele systeem: van gezondheidsvaardigheden, triage tot en met EPD en financiering. “Toekomstbestendige spoedzorg, moet meer samen en meer populatiegericht”, vertelt de onderzoekster.

Eén gezamenlijke droom

Minderhout ontdekte tijdens één van haar onderzoeken gedurende de Covid-19 pandemie dat stakeholders van verschillende acute zorginstanties eigenlijk één gezamenlijke droom delen. Maar de weg ernaar toe lijkt nog heel lastig. “Iedereen omschreef tijdens de interviews een geïntegreerd acute zorg netwerk gelijk aan de doelstelling van Ernst Kuipers: één nummer, één triage en vooral heel erg samen. Maar niemand weet precies de weg hiernaartoe”, concludeert de onderzoekster. Tijdens de pandemie werden in de organisatorische dimensie veel barrières geïdentificeerd, zoals een gebrek aan duidelijk beleid, onopgeloste problemen die leiden tot wantrouwen en een verkeerde afstemming van prioriteiten tussen de verschillende organisaties. De functionele aspecten zoals een gedeeld of open communicerend elektronisch patiënten dossier (EPD) en adequate financiering ontbraken. Iedere keer kwam weer naar voren dat alle losse organisaties meer moeten samenwerken om de beste acute patiëntenzorg te bieden.

Geen optimale acute zorg

Een andere factor die zorgt voor overbelasting van de acute zorg is dat er met regelmaat niet optimaal gebruik wordt gemaakt van de zorg. “Sommige patiënten maken gebruik van acute zorg terwijl zij met hun problematiek ook gewoon overdag bij de huisarts terecht kunnen.” Zelfverwijzing leidt nog regelmatig tot oneigenlijk gebruik van de SEH. Te vaak komen zorggebruikers door onwetendheid nog op de verkeerde plek terecht. In het verleden zijn veel patiënten gewend geraakt aan de term ‘Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)’ en verwarren deze nog vaak met SEH. Volgens Minderhout is het, voor de verbetering van de toekomstige acute zorg, essentieel dat men beter wordt geïnformeerd met actuele informatiebronnen op de juiste kanalen. Zo daagden jongere deelnemers van het onderzoek de onderzoekster uit om out-of-the-box te denken qua informatievoorziening. Zij wilden niet alleen informatie va folders, maar bijvoorbeeld via een influencer op YouTube.

Doolhof ontrafeld?

“Nee, de echte wegwijzer zal in de praktijk moeten ontstaan als we er met z’n allen voor durven gaan.”, aldus Minderhout. Maar het doolhof is wel overzichtelijker gemaakt. En daar gaat de onderzoekster de komende jaren hopelijk ook zeker mee verder. “Als eerste maak ik komend jaar mijn huisartsenopleiding af en zal ik in de basis vooral huisarts zijn. Verder hoop ik dat ik betrokken blijf bij alle ontwikkelingen op het gebied van acute zorg. Na de verdediging van mijn proefschrift hoop ik dat er veel mooie dingen op mijn pad komen.”

Zoek