Actueel

Countering Syndemic Vulnerability: het verminderen van de opeenstapeling van gezondheids- en sociale problemen

januari 13, 2023
Nieuws

Gezondheids- en sociale problemen gaan vaak samen. In wijken waar inwoners zorgen hebben over inkomen, wonen en werk, bestaat een hoger risico op slechte gezondheid. Wat vervolgens leidt tot meer stress en nieuwe gezondheidsproblemen. Dit patroon van clustering van meerdere gezondheidsproblemen en sociale problemen wordt ook wel ‘syndemics’ genoemd. Omdat de maatschappelijke problemen samenhangen met de gezondheid van een wijk of buurt, is een structurele aanpak nodig. Echter, met ons huidige beleid lukt het nog onvoldoende deze syndemische kwetsbaarheid in individuen en wijken te voorkomen.

Het doel van ons project is om wijken veerkrachtiger te maken, door problemen die bijdragen aan een slechtere gezondheid op organisatie- en beleidsniveaus aan te pakken. De wijken en inwoners zelf staan centraal in deze aanpak. Met co-creatie in een wijk in Leiden en een wijk in Den Haag ontwikkelen we een veerkrachtmethode – een ‘community resilience approach’. Met deze methode willen we structurele mechanismes aanpakken die tot syndemische kwetsbaarheid leiden in een wijk of gemeenschap. Deze methode baseren we op nieuwe wetenschappelijke inzichten over:

  1. de opeenstapeling van gezondheidsproblemen in de wijk;
  2. processen in het individu, de gemeenschap/wijk en het beleid die tot de opeenstapeling van gezondheidsproblemen leiden of die juist tegen kunnen gaan;
  3. activiteiten die de veerkracht, de gezondheid en het welzijn van kwetsbare individuen en gemeenschappen kunnen versterken;
  4. de effecten van deze activiteiten op deze veerkracht, gezondheid en welzijn.

 

Het project leidt tot een voorbeeldaanpak voor andere wijken. Dit helpt andere wijken om een dergelijke methode met hun bewoners op te zetten en te implementeren.

Meer informatie

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met Samantha Groenestein (s.f.f.groenestein@lumc.nl) of Marieke Breed (M.Breed@hhs.nl).

Zoek