Actueel

Interprofessioneel samenwerken begint in de opleiding: LUMC en Hogeschool Leiden trekken gezamenlijk op

maart 14, 2024
Nieuws

De huisartsopleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Hogeschool Leiden intensiveren hun samenwerking. Met deze samenwerking wordt interprofessioneel leren en samenwerken tussen sociaal werkers en huisartsen versterkt. Interprofessioneel samenwerken begint tijdens de opleiding.

Het LUMC en Hogeschool Leiden tekenden op 4 maart 2024 een samenwerkingsovereenkomst, omdat het steeds belangrijker wordt dat toekomstige professionals in het medisch en sociaal domein toegerust zijn met de juiste competenties om interprofessioneel kwalitatief goed te kunnen samenwerken.

Op de Campus van Hogeschool Leiden ondertekenden Astrid Scholten, directeur Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie, Hedwig Vos, hoofd Huisartsenopleiding van het LUMC en Suzan van der Pas, Lector Sociale Innovatie, vorige week de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee brengen ze onderwijs, onderzoek en praktijk bij elkaar.

Hedwig Vos, hoofd Huisartsenopleiding: “Ik ben ontzettend trots dat deze samenwerking is bestendigd, want het afstemmen van twee opleiding op elkaar is niet gemakkelijk en vergt een hele lange adem.”

Het LUMC en Hogeschool Leiden werken al jaren nauw samen in de Learning community Samenwerken in de Wijk, waarin studenten sociaal werk en aios huisartsgeneeskunde samen leren en kennis uitwisselen. Het lectoraat Sociale Innovatie onderzoekt de effectiviteit van het leren in de Learning community.

Dit is de basis om succesvol te innoveren, wat nodig is voor vraagstukken waar geen kant en klare oplossing voor is.

Fatima Touzani, docent Hogeschool Leiden

Creatieve leervormen

Door te experimenteren met leren in verschillende onderwijsvormen, worden studenten en aios gestimuleerd om op alle niveaus van leren het vak eigen te maken. De deelnemers organiseren zelf werkbezoeken op elkaars stageplek, bespreken casuïstieken en kunnen bijvoorbeeld tijdens serious games en simulaties op een indringende manier leren hoe te handelen in bepaalde situaties.

In de Learning community Samenwerken in de Wijk gaan studenten sociaal werk van Hogeschool Leiden samen met aios Huisartsgeneeskunde van het LUMC een crisissituatie oefenen tijdens een Serious Game. Tijdens het spel moeten zij laten zien hoe zij samenwerken, leiderschap tonen en samen beslissingen nemen. In het spel moeten de teams zien om te gaan met een crisissituatie: allerlei gebeurtenissen in de nasleep van het overlijden van een oudere man. Studenten moeten in gemengde teams proberen om te gaan met een crisis waarbij de druk steeds verder oploopt. Dit moeten zij doen door in een stroom van informatie (e-mails, teletekst-, twitter-, facebook-, kranten- en audiovisuele berichten) door de bomen het bos te blijven zien, samen te werken en in actie te komen.

Elkaars perspectief benutten

Lisette Blom, als docent Sociaal Werk betrokken bij de Learning community: ‘Ik denk dat deze Learning Community – waarin studenten Sociaal Werk en aios Huisartsgeneeskunde met elkaar ‘real life’ probleemsituaties bespreken, elkaar bezoeken op de huisartsenpraktijk of in het sociaal wijkteam en met elkaar een Serious Game spelen – ertoe bijdraagt dat beide beroepsgroepen elkaar beter in beeld krijgen en ze erachter gekomen dat je het allemaal niet alleen hoeft te doen. Soms is het daarvoor allemaal gewoon te complex.’ Docent Fatima Touzani vult aan: ‘Als sociaal werker kom je maatschappelijke vraagstukken tegen die verschillende domeinen raken. Alleen door de diverse perspectieven van die domeinen bij elkaar te brengen is het mogelijk te leren over het vraagstuk doordat je je verdiept in het perspectief van de ander en daardoor bereid bent om jouw perspectief daarop aan te passen. Dit is de basis om succesvol te innoveren, wat nodig is voor vraagstukken waar geen kant en klare oplossing voor is. Als je dit kan dan ben je een echte ‘boundary cross worker’.

Karianne Buddingh van het LUMC herkent de perspectieven van collega’s en ziet dat de praktische bezwaren voor domeinoverstijgend samenwerken vervagen: “Door inzicht te krijgen in elkaars werkdag, kunnen ze veel beter inschatten hoe ze elkaar kunnen bereiken. Ze begrijpen na de Learning Community wat je met elkaar kunt delen en hoe je dat mág en kunt doen”.

In de Learning Community bieden we de Sociaal Werk studenten en aios Huisartsgeneeskunde een omgeving om te experimenteren en te oefenen met de complexiteit van samenwerken vanuit verschillende domeinen, zodat ze dit ook van nature zullen doen als ze elkaar tegenkomen in het werkveld.

Zoek