Actueel

Douwe Biesma bezoekt: Health Campus Haag | #LeadingLUMC

juli 25, 2023
Nieuws

"Dit jaar loopt ons Strategisch Plan 2018-2023 af. Onder de titel 'Grensverleggend beter worden' hebben we drie maatschappelijke speerpunten vastgesteld: oncologie, regeneratieve geneeskunde en population health.

In de aanloop naar een nieuw strategisch plan hebben we afgesproken om te evalueren, wat onze inspanningen op onder andere deze drie speerpunten hebben opgeleverd. In dat kader was ik dan ook aangenaam verrast om uitgenodigd te worden voor het Symposium Population Health Management op 13 juli op de Health Campus Den Haag.

Nog even een opfriscursus. In onze strategie staat een mooie definitie van Population Health: het bestuderen van de transitie van gezondheid naar ziekte in de populatie en onderzoek hoe de kans op ziekte verkleind kan worden. Kortgeleden zijn we erin geslaagd om een nieuwe master Population Health Management op te richten. Ik val met mijn neus in de boter op het Studentensymposium, waar eerste- en tweedejaars masterstudenten hun projecten presenteren.

Diversiteit en variatie

De studenten hebben een zeer diverse achtergrond, van fysiotherapie tot economie. En dat is terug te zien in de grote variatie aan onderwerpen, waar zij zich in hebben verdiept. Ik luister naar een presentatie over een andere inrichting van verwijzingen van huisarts naar cardioloog in de Haagse regio. Ook word ik meegenomen in de effecten op zorgconsumptie van een andere vorm van financiering van zorg in Duitsland (Gesundes Kinzigtal). Waarbij op de eerste dia direct het ‘burning platform’ wordt weergegeven: een sterk vergrijzende populatie met een sterke toename van patiënten met chronische aandoeningen en multimorbiditeit, hetgeen leidt tot sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg in een omgeving waarin het zorgaanbod nog zeer gefragmenteerd is. We kunnen hier veel van leren voor de Nederlandse situatie.

"Wat mij vooral is bijgebleven, is de enorme diversiteit van de studenten. De studenten zijn allemaal enthousiast, leergierig en enorm gedreven rondom het thema 'duurzame gezondheidszorg'. Dat belooft veel voor de toekomst!"

Douwe Biesma, Voorzitter raad van bestuur LUMC

Maar er zijn ook verhalen over ongewenste zwangerschap, veneuze trombose in relatie tot COVID-19 en het opstellen van economische rekenmodellen om aanpassingen van zorgverlening te monitoren. Tussendoor mogen we zelf op zoek naar partners rondom een thema. Ik trek het kaartje ‘klinische studies’ en sluit me aan bij de dragers van onder andere ‘cohort’ en ‘bias’.

Duurzame gezondheidszorg

Inmiddels doen ongeveer veertig studenten per jaar deze master. De coördinator laat zien dat het aantal wetenschappelijke artikelen gedurende de laatste vijf jaar is geëxplodeerd. Gebruikmakend van grote hoeveelheden gegevens levert dit speerpunt een belangrijke bijdrage aan duurzame gezondheidszorg.

Wat mij vooral is bijgebleven, is de enorme diversiteit van de studenten. Zowel qua etniciteit, als qua eerdere opleiding. De een wil werken aan het verbeteren van leiderschap, de ander ontwikkelt een rekenmodel om effecten van andere zorgverlening te kunnen uitrekenen. Maar naast diversiteit, is er ook uniformiteit. De studenten zijn allemaal enthousiast, leergierig en enorm gedreven rondom het thema ‘duurzame gezondheidszorg’. Dat belooft veel voor de toekomst!”

 

Douwe Biesma.

Zoek