Actueel

Eindrapport BUNDLE onderzoek: hoe en waarom contextfactoren de invoering van ‘alternatieve bekostiging’ in de zorg beïnvloeden

december 12, 2023
Nieuws

Na twee jaar onderzoek doen is het zover! Het eindrapport ‘Ontwikkelen en implementeren van alternatieve bekostiging van zorg: doen, leren en evalueren’ van het BUNDLE onderzoek is beschikbaar. Dit onderzoek is uitgevoerd door Expertisecentrum BUNDLE (een academische samenwerking tussen de Health Campus Den Haag en de Erasmus Universiteit Rotterdam) en was onderdeel van het ZonMw-programma ‘Uitkomstgericht organiseren en betalen.’

Het doel van het onderzoek was om diepgaand inzicht te verkrijgen in het complexe proces van invoering van alternatieve bekostiging. De centrale onderzoeksvraag luidde: ‘wat werkt (niet), onder welke omstandigheden en waarom?’ Hiertoe hebben de onderzoekers zeven Nederlandse initiatieven met alternatieve bekostiging in de zorg geëvalueerd.

Het onderzoek heeft geresulteerd in veertien thema’s die inzicht geven in hoe en waarom verschillende contextfactoren de ontwikkeling en implementatie van alternatieve bekostiging bemoeilijken of vergemakkelijken. Partijen die overwegen om met alternatieve bekostiging aan de slag te gaan (of daar al bij betrokken zijn) kunnen de thema’s in ogenschouw nemen om zo de kans op een succesvolle invoering, en daarmee de benodigde zorgtransformatie, te vergroten.

Het rapport wordt binnenkort als PDF gepubliceerd maar is nu alvast te lezen op LinkedIn. Wil je doorpraten over dit rapport of onderwerp met medewerkers van de Health Campus Den Haag? Neem dan contact op met Jeroen Struijs (j.n.struijs@lumc.nl) en/of Sander Steenhuis (s.steenhuis@lumc.nl).

Illustratie: Sophie Siemerink

Zoek