Actueel

Haagse gezondheid beter in beeld: gezondheidsdata en CBS-data samengevoegd

juni 25, 2020
Persbericht

Het HagaZiekenhuis en het HMC delen voortaan gezondheidsgegevens in de beveiligde werkomgeving van het CBS. De LUMC-Campus Den Haag combineert deze gezondheidsdata met de sociaal-demografische data van het CBS. Binnen het programma Gezond en Gelukkig Den Haag worden de gebundelde data gebruikt om inzicht te krijgen in wijkspecifieke gezondheidsverschillen en gericht advies te geven om Hagenaars gezonder en gelukkiger te maken. De gezondheidsgegevens die de ziekenhuizen delen zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten.

De gezondheidsgegevens worden in eerste instantie gebruikt voor het gericht verbeteren van gezondheidsbeleid op het gebied van hart- en vaatziekten, en voor kwetsbare ouderen en mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. De focus ligt op de wijken Laakkwartier en Moerwijk. De gezondheidsgegevens die de ziekenhuizen delen zijn niet herleidbaar tot individuele patiënten.

Deze nieuwe, wijkgerichte aanpak is onderdeel van het onderzoeksproject ELAN-GGDH (Extramuraal LUMC Academisch Netwerk). De aanpak draag bij aan het project Gezond en Gelukkig Den Haag. In dit project werken de gemeente Den Haag, welzijns- en gezondheidsinstellingen, burgerinitiatieven, kennisinstituten en zorgverzekeraars samen.

Wijkgezondheidsprofiel

Het samenvoegen van de data van het CBS met gezondheidsgegevens leidt tot wijkgezondheidsprofielen. Het wijkgezondheidsprofiel geeft inzicht in de gezondheid en gezondheidsklachten van inwoners per wijk. In wijken waar een bepaalde gezondheidsklacht veel voorkomt, kunnen zorgprofessionals hun zorg proactief inzetten op preventie of interventies. Vervolgens kunnen de effecten van interventies geanalyseerd worden om na te gaan of de kwaliteit van zorg succesvol is geweest. Ook deze resultaten worden in de database ingebracht. Hierdoor is voortdurend actuele kennis beschikbaar, waarmee de zorg verbeterd wordt.

Het samenvoegen van gezondheidsdata met sociaal-demografische data biedt ook nieuwe mogelijkheden in onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus. Zo kunnen kwetsbare gebieden geïdentificeerd worden, en wijkspecifieke maatregelen beter geëvalueerd.

CBS-omgeving

In de CBS-werkomgeving worden de niet naar een patiënt herleidbare gezondheidsgegevens gekoppeld aan reeds door het CBS verzamelde gegevens. Deze wijkprofielen geven inzicht in onder andere bevolkingsdichtheid, leeftijd, man/vrouw, etnische samenstelling en inkomen. Onderzoekers van de LUMC-Campus Den Haag gebruiken de profielen als basis voor de wijkgezondheidsprofielen.

Medische gegevens

Patiënten kunnen bij hun ziekenhuis bezwaar maken tegen het gebruik van hun medische gegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie kunnen patiënten terecht op de websites van het HagaZiekenhuis en het HMC.

Zoek