Actueel

Nieuwe partner Health Campus: De Haagse Hogeschool

januari 23, 2023
Nieuws
Persbericht

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en De Haagse Hogeschool hebben maandag 23 januari een partnerovereenkomst getekend, waarmee De Haagse Hogeschool per 1 januari 2023 als partner is toegetreden tot de Health Campus Den Haag.

Samenwerken

De Haagse Hogeschool en de Health Campus Den Haag gaan nauw samenwerken aan innovatie in gezondheid, dit door zowel aandacht te hebben voor onderwijs als (praktijkgericht) onderzoek, en daarbij ‘positieve gezondheid’ als uitgangspunt te nemen. Dit gebeurt in samenwerking met partners binnen en buiten de regio. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de missie van de Health Campus Den Haag staan drie principes centraal: het verkleinen van gezondheidsverschillen, een duurzame benadering en een breed gezondheidsperspectief. Hierbij wordt uitdrukkelijk zowel de verbinding met het medisch-, het maatschappelijk- als het sociaal domein gezocht.

De Health Campus heeft als doel om vanuit verschillende wetenschappelijke en klinische invalshoeken bij te dragen aan een gezonde levensverwachting voor iedereen in de regio Haaglanden. Dit sluit uitstekend aan bij de missie van het kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool. Directeur van het kenniscentrum dr. Sanne de Vries: “De Haagse Hogeschool werkte al in verschillende onderwijs- en onderzoeksprojecten samen met de partijen in de Health Campus Den Haag, en met het LUMC in het bijzonder. Door dit partnerschap kunnen we onze krachten nog structureler bundelen. Op deze manier willen wij gezamenlijk werken aan de gezondheid van de burgers in de regio Haaglanden.”

Health Campus Den Haag

De Health Campus Den Haag is een samenwerkingsverband van het LUMC, Universiteit Leiden (Campus Den Haag), de gemeente Den Haag/GGD Haaglanden, HagaZiekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Reinier de Graaf ziekenhuis, Hadoks en de Parnassia Groep.

Huidig samenwerkingsprojecten

Zoek