Actueel

Podcast luistertip: Zorg in De Nieuwe Polder met Marc Bruijnzeels

februari 16, 2024
Nieuws

Ons zorgsysteem staat onder druk. Tekorten aan huisartsen, oplopende wachttijden bij verpleeghuizen en overbelaste mantelzorgers zijn aan de orde van de dag. Een systeemverandering is nodig, en snel ook. In een nieuwe aflevering van Money Matters – De Nieuwe Polder gaat Ruben Koekoek in gesprek over het zorgsysteem in Nederland met essayschrijvers Leonie Voragen en Marc Bruijnzeels. Met jaren ervaring in de zorg zien zij een systeem wat vastloopt. Wat er volgens hen moet veranderen? Onze focus verleggen van gezondheidszorg, naar gezondheid waarbij de vraagstukken domein overstijgend worden aangepakt.

De focus ligt te veel bij gezondheidzorg, in plaats van bij gezondheid. Om de toenemende druk op het zorgsysteem aan te blijven kunnen, moeten we breder kijken en per regio bepalen wat de behoeften zijn. Maar hoe je dat? Welke sectoren heb je allemaal nodig om onze bevolking gezond oud te laten worden?

Marc en Leonie delen dezelfde frustratie; het huidige systeem loop vast, en ongelijkheden worden steeds groter. Volgens Marc is het systeem zo ingericht dat elke organisatie voor zijn eigen gewin gaat, en dat bemoeilijkt samenwerking. Leonie sluit zich hier bij aan. Volgens haar moeten we af van het idee dat iedereen zelf maar verantwoordelijk moet zijn voor zijn gezondheid, en elkaar de vraag stellen hoe we onze samenleving zo kunnen inrichten dat we samen gezond oud kunnen worden.

Maar hoe verander je dat? Om dit te behalen moet er meer regionaal samengewerkt worden. De samenstelling van mensen is per regio heel verschillend, en daar moeten dus ook verschillende maatregelen voor genomen kunnen worden. En hoewel Leonie en Marc deze verschuiving al wel een beetje zien gebeuren, gaat het nog niet hard genoeg, en middelen daarvoor beschikbaar stellen lijkt nog moeilijk. Leonie vertelt over hun fondsstructuur en hoe deze manier van financieren meer toegepast zou moeten worden. Wat hebben we daar nog meer voor nodig? Dat er ook vanuit Den Haag iets minder in de huidige hokjes en meer integraal wordt gekeken naar gezondheid.

Zoek