Actueel

Krachten bundelen voor een Gezond en Gelukkig Den Haag

juli 7, 2022
Nieuws

Tientallen enthousiaste bestuurders, professionals, beleidsmakers en bewoners kwamen vorige week bij elkaar tijdens het Breed Overleg van Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH). Hier spraken zij over anders denken over zorg, gezondheid en maatschappij en werden mooie voorbeelden gedeeld.

Elke inwoner van Den Haag heeft recht op een zo gezond en gelukkig mogelijk leven. De beweging Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) zet zich daar dan ook volop voor in. Dat is nodig, want de verschillen in gezondheid en geluk tussen de verschillende Haagse wijken zijn groot. En als er niks gebeurt, dan worden die verschillen alleen maar groter.

Dit netwerk van bestuurders, beleidsmakers en actieve professionals deelden ervaringen over de transitie van ZZ (ziekte en zorg) naar GG (gezondheid en gedrag) en MM (mens en maatschappij). Drie radars die in een goede verbinding met elkaar bijdragen aan een mooi eco-systeem. Daarvoor is het, in de woorden van voorzitter Jet Bussemaker (hoogleraar bij LUMC en FGGA) ‘cruciaal om elkaar te leren kennen. Dat kost tijd, maar levert op de lange termijn veel op.’

Handtekeningen gezet

Uiteindelijk werden onder vier bewegingen officieel een handtekening gezet. Het gaat hierbij om: Preventiecoalitie GGDH, Scholing Wijkpreventie, Leer-Kracht preventie in de wijk en Opschaling & doorontwikkeling GLI. Zo worden de krachten gebundeld om bij te dragen aan een gezond en gelukkig Den Haag.

Gezond en Gelukkig Den Haag: wetenschappelijk onderzoek

Vanuit de Health Campus Den Haag en in samenwerking met de Faculteit Governance and Global Affairs wordt door Roos van Lammeren onderzoek gedaan naar de beweging Gezond en Gelukkig Den Haag. Dit onderzoek maakt deel uit van een bredere onderzoekslijn van de onderzoeksgroep waarin sociale vraagstukken worden verbonden aan gezondheidsvraagstukken, en vice versa. De verbinding en samenwerking tussen het sociaal domein, openbaar bestuur en de zorg staan hierin centraal. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verschillende betrokken organisaties elkaar vinden? En hoe kunnen we zorgen dat beleid deze verbinding faciliteert?

Zoek