Population Health Management

De gezondheidszorg in Nederland staat voor grote uitdagingen. Het aantal mensen met chronische ziekten neemt toe en de zorgkosten blijven stijgen. Bij de Health Campus Den Haag werken we aan oplossingen voor een patiëntgerichte, betaalbare en toegankelijke zorg. Het toverwoord: Population Health Management.

Population Health Management is een betrekkelijk nieuw interdisciplinair vakgebied waarbij duurzame gezondheidszorg en een proactief, meer op preventie gericht beleid centraal staan. Een team van artsen, datawetenschappers, bestuurskundigen en sociale wetenschappers werkt aan manieren om de gezondheid van mensen te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit doen ze door informatie te analyseren die in de routinezorg wordt geregistreerd. Een heel nieuwe manier van werken, die leidt tot zorg die nog beter aansluit bij wat mensen nodig hebben.

Van data naar oplossingen

De ene groep patiënten is de andere niet. Mattijs Numans weet daar alles van. Hij is hoogleraar Huisartsgeneeskunde, afdelingshoofd Public Health Eerstelijns Geneeskunde en sinds 2016 directeur van de Health Campus Den Haag. “Population Health Management begint met het in kaart brengen van de grootste gezondheidsproblemen en -risico’s in een stad, wijk of straat. We gebruiken daarvoor gegevens van bijvoorbeeld huisartsen, lokale ziekenhuizen, het sociale domein en GGD-en. Als we een duidelijk beeld hebben, komen we met gerichte, bruikbare oplossingen die we ook weer evalueren op hun effect.”

Preventie

De Health Campus Den Haag richt zich met het thema Population Health Management  op groepen als jeugd, kwetsbare ouderen, mensen met lichamelijk onbegrepen klachten en mensen in achterstandssituaties op basis van meerdere oorzaken. “We willen niet alleen genezen, maar ook voorkomen,” zegt Numans. “Daarom ontwikkelen we interventies; gerichte oplossingen voor specifieke groepen. Een voorbeeld? Neem overgewicht en ‘voedselzekerheid’ bij kinderen; in sommige Haagse wijken zijn veel kinderen te dik. In diezelfde wijken zijn ook betrekkelijk veel kinderen ‘voedsel-onzeker’. Dat wil ruwweg zeggen dat ze er niet op kunnen vertrouwen dat ze regelmatig een normale maaltijd zullen krijgen. Door gegevens hierover van scholen en kinderdagverblijven te combineren met gegevens van de lokale gezondheidszorg, hebben we veel inzicht gekregen in dit probleem. Veel kinderen eten bijvoorbeeld onregelmatig; daar kun je op inspelen.”

We maken steeds vaker mee dat kwetsbare ouderen die nog thuis wonen onverwacht op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost belanden.

Mattijs Numans

Kwetsbare ouderen

“We maken steeds vaker mee dat kwetsbare ouderen die nog thuis wonen onverwacht op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost belanden,” vertelt Numans. “Liever zou je willen  voorkomen dat het nodig is. Daarvoor moet een praktijk een goed beeld hebben van de kwetsbaarheid van een oudere patiënt. Wij ontwikkelden een werkwijze waarbij huisartsenpraktijken hun contacten met ouderen kunnen prioriteren op een periodieke kwetsbaarheidsmeting. Zo kunnen ze net wat eerder een inschatting maken van dreigende gezondheidsrisico’s op dat moment. Een aanpak die werkt,” zegt Numans. “We zijn er nu vaak eerder bij als een oudere in de problemen dreigt te komen, en voorkomen daarmee erger.”

Haagse contrasten

Iedere wijk of stad heeft zijn eigen gezondheidsproblemen. Juist in Den Haag komen deze regionale verschillen goed naar voren. Numans: “Den Haag is een stad van grote contrasten, een soort snelkookpan met met grootstedelijke gezondheidsvraagstukken en vooral ook een stad waar mensen met verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden wonen. Dat maakt Den Haag voor ons erg interessant: Den Haag heeft wat aan ons, maar wij hebben ook wat aan Den Haag als leer- en onderzoeksomgeving. Oplossingen die hier werken, kunnen we vertalen naar andere steden of wijken.”

Academisch in de regio

De Health Campus Den Haag richt zich op de regio, als een stukje Universiteit Leiden in Den Haag. Het is belangrijk dat universitaire medische centra buiten de muren van hun eigen academische ziekenhuis kijken, vindt Numans. “Dat geeft grote voordelen. Het samenwerken met regionale zorgverleners, lokale overheden en andere partijen gaat makkelijker en levert meer op, omdat de drempel om contact te leggen lager is. Samen kunnen we zo de beste bijdrage leveren aan preventie en wijkgerichte zorg; belangrijke thema’s voor de toekomst van de zorg.”

Masteropleiding Population Health Management

De vraag naar speciaal opgeleide professionals die een verbindende rol kunnen spelen tussen de verschillende betrokken disciplines binnen Population Health Management, is groot. Sinds 2021 wordt er een tweejarige masteropleiding Population Health Management aangeboden op de Health Campus Den Haag. Hier worden studenten opgeleid om als strategisch partner relevante personen en organisaties bij elkaar te brengen voor innovatieve en preventieve oplossingen binnen de gezondheidszorg.