Ons Team

Ons team op de Health Campus is uitgegroeid tot een interdisciplinaire groep van onderzoekers, zorgprofessionals en docenten, waaronder epidemiologen, gezondheidswetenschappers, bestuurskundigen, huisartsen, specialisten, datawetenschappers, economen en gedragswetenschappers. De huidige staf is in meerderheid geankerd in de afdeling Public Health Eerstelijns Geneeskunde van het LUMC of bij de partners van de Health Campus. Vijf hoogleraren, enkele U(H)Ds en postdocs en een groot aantal promovendi zijn in deeltijd of volledig aangesteld bij de faculteiten FGGA, FSW en FWN, of gefinancierd en aangesteld bij de partners of externe partijen (RIVM, NZa, HADOKS, HAGA).

Stafleden

Promovendi en onderzoekers