Actueel

Passende Zorg: Implementatie Science Practitioner fellowships toegekend

juni 26, 2023
Nieuws

ZonMW heeft in juni fellowships toegekend aan 40 professionals in verschillende domeinen binnen de zorg. De fellows worden opgeleid tot Implementatie Science Practitioner, zodat zij vanuit een actieve rol als bruggenbouwer en ambassadeur kunnen zorgen voor de verspreiding en implementatie van opgedane kennis uit doelmatigheidsonderzoek en/of passende zorg (coalitieakkoord 2021-2025).

Versterken van de kennis- en/of implementatie infrastructuur

Deze persoonsgebonden subsidieoproep is een gezamenlijke oproep geweest vanuit zes verschillende ZonMw-programma’s:

  • Doelmatigheidsonderzoek
  • Goed Gebruik Geneesmiddelen
  • Juiste Zorg op de Juiste Plek
  • Langdurige Zorg en Ondersteuning
  • Preventie
  • Zwangerschap en Geboorte

ZonMw wil met het opleiden van 40 Implementatie Science Practitioners een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- en/of implementatie infrastructuur. Deze ronde is 1 van de 6 rondes uit 2022, gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk. De rondes werden mogelijk met de extra middelen uit het regeerakkoord om passende zorg verder te stimuleren.

Deze subsidieronde stond open voor HBO/WO-opgeleiden (o.a. kwaliteitsfunctionaris, (beleids)adviseur, teamleider, programmamanager, zorg-/innovatiemanager) werkzaam binnen de aandachtsgebieden van genoemde programma’s. De toegekende fellows zijn werkzaam binnen de zorgpraktijk, zorgnetwerken, een wetenschappelijke beroepsvereniging of het publieke gezondheidsdomein. Het opleidingsprogramma duurt 18 maanden. De fellow gaat concreet aan de slag met implementatie van onderzoeksresultaten en/of zorginnovatie aan de hand van een eigen casus. Het opleidingsprogramma omvat naast theorie en praktijk ook intervisie en de mogelijkheid tot consultatie en/of coaching. Bestuurders/leidinggevenden/teamleden (uit organisaties van de fellows) worden actief betrokken bij de opleiding. De opleiding sluit aan bij de verschillende contexten, aandachtsgebieden, dan wel zorgdomeinen van waaruit de deelnemers afkomstig zijn.

Campusvertegenwoordiging

Ook de Health Campus is vertegenwoordigd onder de fellows. Sytske van der Bruggen en Rimke Vos kregen een fellowship toegekend binnen respectievelijk de domeinen ‘Doelmatigheidsonderzoek’ en ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Een kleine toelichting van beide projecten:

‘Kwetsbaarheid in beeld’: dashboard ter ondersteuning huisartsenpraktijken om chronische patiënten en kwetsbare ouderen proactief zorg op maat te bieden.
Dr. S. van Bruggen (Hadoks)
“Sinds 2015 bekleed ik bij huisartsenorganisatie Hadoks een liaisonrol, in samenwerking met het LUMC, om de verbinding tussen het werkveld en de wetenschap te verstevigen. Inmiddels lukt het steeds beter om wensen vanuit de praktijk te incorporeren in wetenschappelijk onderzoek. Het blijkt echter een complexe uitdaging om wetenschappelijke bevindingen ook in de praktijk toe te passen. Ik hoop met dit fellowship meer inzicht te krijgen in manieren om (op basis van evidence) zorginnovatie te implementeren in de huisartsenzorg én de samenwerking met andere disciplines, zoals het maatschappelijke domein, te stimuleren. Daarbij breng ik het dashboard ‘Kwetsbaarheid in beeld’ als casus in. Dit dashboard ondersteunt huisartsenpraktijken om chronische patiënten en kwetsbare ouderen proactief zorg op maat te bieden en andere disciplines bij de zorg te betrekken – met als doel dat er meer ruimte komt voor de behoeften van de patiënt en gezamenlijke besluitvorming, kortom, waardegedreven zorg.”

 

GLI inclusief: borging van de pre-GLI om het bereik van de GLI bij mensen met lage Gezondheidsvaardigheden te verhogen.
Dr. R.C. de Vos (LUMC)
“In Nederland zijn gezondheidsverschillen groot. Gezondheidswinst is te behalen door een gezonde leefstijl. Om een gedragsverandering tot een gezonde leefstijl te bereiken en behouden, kan een huisarts verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI). Echter, bijvoorbeeld in Den Haag is het aantal deelnemers laag en verschilt per wijk. De juiste inwoners worden dus nog onvoldoende bereikt. Op basis van een eerste behoeftepeiling in een wijk in Den Haag bleek laaggeletterdheid een belangrijk knelpunt te zijn. Een laagdrempelig alternatief voor(afgaand aan) de GLI was een goede oplossing in deze wijk. Of dit in andere wijken ook werkt, wil ik samen met de bewoners en professionals in andere wijk(en) onderzoeken.”

 

Dit bericht is afkomstig van ZonMW. Lees het hele bericht hier.

Zoek