Dr. J.N. Struijs

Jeroen Struijs (PhD) is universitair hoofddocent bij Health Campus Den Haag en senior onderzoeker bij het RIVM. Bij het RIVM is hij verantwoordelijk voor de monitors Passende Bekostiging van de Geboortezorg, Landelijke Monitor Kansrijke Start, Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start en Monitor Onbedoelde Zwangerschappen. Jeroen is initiator van het Expertisecentrum Alternatieve Bekostiging in de Zorg (BUNDLE), een samenwerking tussen Health Campus Den Haag en de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM). Jeroen's onderzoekslijn betreft het vormgeven, implementeren en evalueren van alternatieve bekostigingsmodellen en daaraan gerelateerde thema's. Jeroen is een voormalig Commonwealth Fund Harkness Fellow. Ook is Jeroen blokcoördinator van het vak Alternative Payment Models binnen de masteropleiding Population Health Management.

j.n.struijs@lumc.nl

jeroen.struijs@rivm.nl