M. Sijbom

Huisarts, onderzoeker, promovendus, docent master Population health management, lid antibioticaresistentie netwerk Holland West. Martijn Sijbom is huisarts en doet een promotie-onderzoek naar antibiotica voorschrijven in de 1e lijn in het kader van antibioticaresistentie. Hiernaast is hij docent voor de master Population Health Management.  Hij is tevens lid van het antibioticaresistentie netwerk Holland West en ontplooit initiatieven om antibioticaresistentie tegen te gaan. Zijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.

m.sijbom@lumc.nl