M. Sprenger

Merel Sprenger is onderzoeker in opleiding op de Health Campus Den Haag. In de RISE UP studie brengt zij vanuit een levensloopperspectief Haagse zwangerschappen in kaart. Gebruikmakend van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, vraagt zij zich onder andere af hoeveel onbedoelde zwangerschappen hier voorkomen en welke behoeftes voor ondersteuning zwangeren en hun partners hebben. Met de resultaten gaan we preventie, herkenning en ondersteuning van onbedoelde zwangerschappen in Den Haag verbeteren. Daarnaast begeleidt Merel evaluaties van verschillende projecten in de stad, zoals de Integrale Gezinspoli van het HagaZiekenhuis en de oudertraining Het Begint Bij Mij.

Onderwerpen: reproductieve en seksuele gezondheid, onbedoelde zwangerschappen, eerste 1000 dagen

Werkdagen: maandag t/m donderdag