Prof. Dr. M.R. Spruit

Marco Spruit is Hoogleraar Translationele Datawetenschap in Populatiegerichte Zorg aan de Universiteit Leiden bij zowel het departement Publieke Zorg & Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) aan de Medische Faculteit (LUMC) als het Leiden Instituut voor Informatica (LIACS) aan de Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen (FWN). Hij is zowel geïnteresseerd in het vertalen van nieuwe algoritmes naar nieuwe zorgtoepassingen als in het implementeren van nieuwe inzichten uit deze nieuwe toepassingen in de dagelijkse praktijk.

Marco’s strategische onderzoeksdoelstelling is het opzetten van een gezaghebbende nationale infrastructuur voor Nederlandse Taalverwerking en Machine Leren om de Datawetenschap te democratiseren. Hij richt zich in het bijzonder op het domein Populatiegerichte Zorg & Welzijn in zijn Translationele Datawetenschap Laboratorium.

Marco leidt de onderzoekslijn Translationele Datawetenschap in Bevolkingsgerichte Zorg op de Health Campus Den Haag. Deze onderzoekslijn heeft drie thema’s. Ten eerste, in Data Techniek onderzoekt hij de verdere consolidatie, standaardisatie en verrijking van de Extramurale LUMC Academische Netwerk (ELAN) data infrastructuur, in lijn met landelijke initiatieven en in samenwerking met zijn PHEG collega’s. Ten tweede, in Data Analyse onderzoekt hij technieken voor Natuurlijke Taalverwerking en Machine Leren op hun geschiktheid om huidige en nieuwe soorten translationele onderzoeksvragen te beantwoorden, met name vanuit een democratiserend datawetenschapsperspectief en in samenwerking met zijn LIACS collega’s. Ten derde, in Implementatie Techniek ontwerpt en implementeert Marco interventies voor Datawetenschap door middel van e-Health software oplossingen binnen de regio in nauwe samenwerking met de Campus partners.

Lees verder op de website van Universiteit Leiden

m.r.spruit@liacs.leidenuniv.nl