S. Van Bruggen

Sinds 2015 werkt Sytske van Bruggen zowel bij de Campus als Haaglandse Dokters (Hadoks). Als gedragswetenschapper ziet Van Bruggen het als een mooie uitdaging om de  verbinding te versterken tussen de behoeften van Haaglandse huisartsenpraktijken en wetenschappelijk onderzoek. Najaar 2021 is zij gepromoveerd met het proefschrift From protocols to personalised care: improving and tailoring diabetes management in general practice’ . Uit haar onderzoek kwam o.a. naar voren dat een gestructureerde zorgaanpak samengaat met een aanzienlijk betere monitoring van Haaglandse diabetespatiënten. Ook zijn uit haar onderzoek randvoorwaarden voor succesvolle implementatie van zorg-op-maat en zelfmanagementinterventies naar voren gekomen. Klik hier voor een Nederlandstalige publieksbrochure waarin de resultaten laagdrempelig zijn samengevat. Binnen de Campus fungeert Van Bruggen als aanspreekpunt voor onderzoekers die interesse hebben in samenwerking met Hadoks. Tevens is Van Bruggen bij diverse onderzoeksprojecten als senior onderzoeker betrokken.